De werkzaamheden in Keiem kunnen na overleg tussen de aannemer, de nutsmaatschappijen en het stadsbestuur worden verdergezet vanaf maandag 19 maart. In fase B werden breuken vastgesteld in de waterleiding. Hiervoor moest gezamenlijk een oplossing worden gezocht. Tijdens de komende weken wordt bekeken in hoeverre de oorspronkelijke planning zal wijzigen.    

 

Geen problemen in fase A

Bij de opmaak van het dossier van de dorpskernvernieuwing werd aan de Watergroep de vraag gesteld om waterleidingen te vernieuwen. De Watergroep zag hier geen aanleiding toe. Bij aanvang van de werken in fase A bleek er ook geen probleem te zijn met de waterleiding. Pas in de tweede fase werd vastgesteld dat de leidingen plaatselijk aan vernieuwing toe waren. Op de plaatsen waar de waterleiding brak kon de aannemer niet verder met de werkzaamheden tot de breuk was hersteld. Ook de omwonenden ondervonden hierdoor heel wat hinder want zij zaten op dat moment een tijdlang zonder drinkwater. Op termijn leidde de situatie tot frustraties bij alle partijen. Daarom werden de werken tijdelijk stopgezet om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Gezamenlijk overleg met een oplossing

Na overleg met de aannemer, alle nutsmaatschappijen en het stadsbestuur werd tot een oplossing gekomen over de verdere aanpak van de werken. De Watergroep geeft waar nodig assistentie en zal de waterleiding tijdens de graafwerken op cruciale plaatsen beschermen of zelfs vernieuwen. Zo kan ook de aannemer het werk terug aanvatten zonder obstakels. De werken starten vanaf maandag 19 maart terug op. In het overleg werd aanvankelijk overeengekomen om vandaag terug te starten, maar door weerverlet kan dat pas maandag 19 maart. Tijdens de komende weken wordt bekeken in hoeverre de oorspronkelijke planning zal wijzigen. Het stadsbestuur is alvast tevreden met de constructieve houding van alle partijen aan tafel.

 

Werken gingen verder in fase A

In fase A werden de werken zonder problemen verdergezet. Hier waren geen problemen op te merken. De aannemer ging verder met de afwerking van voetpaden en ook de rijweg werd verder afgewerkt. Begin volgende week wordt de onderlaag in asfalt gegoten. Na het plaatsen van de toplaag zal fase A helemaal af zijn.