Maandarchieven: maart 2018

Verkeers- en geluidshinder door aanleg funderingsplaat zwembad

22 maart 2018|

Op vrijdag 23 maart wordt de funderingsplaat van het zwembad gestort. De betonstort wordt voorzien van 4-12 uur, wat enige verkeers- en geluidshinder met zich zal meebrengen. Deze werken moeten zo vroeg 's ochtends opstarten omdat de nodige polierwerken aansluitend in de namiddag moeten plaatsgrijpen.   Om het verkeer vlot te laten verlopen, worden volgende [...]

Vuilnisophaling eerste deel Rijkswachtstraat terug normaal

20 maart 2018|

De wekelijkse vuilnisophaling in en rond de Rijkswachtstraat verloopt opnieuw zoals voorheen. Enkel het vuilnis in de werfzone zelf (Rijkswachtstraat tussen de Gras- en Graanstraat) wordt niet aan huis opgehaald. De ophaalpunten en het overzicht vind je in de afbeelding hierboven.    Rioleringswerken Rijkswachtstraat De aannemer is momenteel bezig met het plaatsen van de riolering [...]

lJzerdijk afgesloten op 23 maart tussen Hoge Brug en Dodengang

20 maart 2018|

Vrijdagmorgen 23 maart vanaf 7 uur wordt de lJzerdijk ter hoogte van de Hoge Brug en de Dodengang volledig afgesloten. De firma Maes asfalteert er de toplaag van de rijweg tussen Delva en de Dodengang. Tegen de middag (afhankelijk van de vordering van de werken) zal de toegang ter hoogte van de Hoge Brug opnieuw [...]

Werkzaamheden in Keiem worden verdergezet

15 maart 2018|

De werkzaamheden in Keiem kunnen na overleg tussen de aannemer, de nutsmaatschappijen en het stadsbestuur worden verdergezet vanaf maandag 19 maart. In fase B werden breuken vastgesteld in de waterleiding. Hiervoor moest gezamenlijk een oplossing worden gezocht. Tijdens de komende weken wordt bekeken in hoeverre de oorspronkelijke planning zal wijzigen.       Geen problemen in [...]

Start heraanleg kruispunt Rijkswachtstraat – Tuinwijk

8 maart 2018|

Vanaf volgende week (vermoedelijk dinsdag 13 of woensdag 14 maart) start de aannemer met de heraanleg van het kruispunt van de Rijkswachtstraat met de Tuinwijk. Dit neemt een viertal weken in beslag. De wijk is bereikbaar via de Pluimstraat, Rijkswachtstraat, Grasstraat, Vlaslaan …   Fase 2 Ondertussen wordt ook verder gewerkt in fase 2. De [...]

Grote Markt krijgt stilaan zijn definitieve vorm

8 maart 2018|

De eindsprint is ingezet in de heraanleg van de Grote Markt. We geven je met een visueel overzicht een update over de werken. De officiële opening van de Grote Markt is voorzien op 19 mei. Het einde is nu echt wel in zicht. Rond het standbeeld van Generaal Baron Jacques komen 'oude' kasseien vanop de [...]

Riolering wordt volop geplaatst in de Bortierlaan

7 maart 2018|

Begin januari werden in de Bortierlaan de nutsleidingen vervangen en werden de bovengrondse leidingen weggenomen en ondergronds gebracht. Ook de weegbrug werd verwijderd. Ondertussen is de bovenbouw volledig afgegraven en wordt de nieuwe riolering volop geplaatst. Dat zal nog duren tot eind volgende week (rond 16 maart). De aannemer is gestart met de huisaansluitingen. Die [...]