Ademruimte geven aan onze inwoners, bezoekers, verenigingen en ondernemers. Hierom draait het. We willen van Diksmuide een nog mooiere stad maken dan ze al is. Ons beleidsplan 2019-2024 telt 86 nieuwe acties, geclusterd in 8 thema’s die onze inwoners het belangrijkst vinden. We zoomen hier even in op de thema’s ‘Fijn fietsen’, ‘Mobiliteit’ en Bouwen aan een betere stad’.


Fijn fietsen

Een opvallende trend is dat onze inwoners de fiets stilaan boven koning auto zetten. Logisch ook, want fietsen heeft zoveel voordelen.

We zijn blij met deze verandering. De intentie is er echt wel om ons stalen ros meer te gebruiken.

Daarom investeren we de komende jaren verder in fietspaden, verkeersveiligheid en andere fietsmogelijkheden.

 • We investeren in bijkomende fietspaden. Hierbij zijn we wel afhankelijk van andere overheden. Volgende straten komen in aanmerking voor bijkomende fietspaden:

 • We zorgen voor een veilige en fietsvriendelijke oplossing voor de gekende problemen in de Koekelare- en de Kortewildestraat.

 • De historische stadskern verandert in een fietszone. Kort gezegd: 30 km/h en fietsers niet inhalen zal de regel zijn.

 • Aan het station komt er een fietshuursysteem.

 • Diksmuide krijgt extra fietsstallingen en uitbreiding van fietssuggestiestroken in Diksmuide

 • We wagen onze kans om subsidies binnen te halen om het station uit te bouwen als mobipunt, een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden bv. laadpunt voor elektrische fietsen, vaste taxistandplaats, postpakketautomaat, lockers, publieke fietspomp, uitvalsbasis voor deelfietsen en -auto’s, …


Mobiliteit

Mobiliteit blijft een belangrijk issue. We wijzen een flink budget toe aan de vernieuwing en verbetering van onze wegen en voorzien extra parking in het centrum.

Ook de zwakke weggebruiker vergeten we niet. Naast onderstaande actiepunten, blijven we ook inzetten op thema’s die al flink verankerd zitten in onze werking: een veilige schoolomgeving, zwaar verkeer en basisbereikbaarheid voor de inwoners van de deelgemeenten.

 • We investeren in het gebruiksgemak van de huidige centrumparkings door vernieuwing, eventuele uitbreiding en voldoende verlichting. We blijven zoeken naar nieuwe opportuniteiten om bijkomende parking in het centrum te realiseren.

 • De bewegwijzering in en rond het centrum verbeteren we met speciale aandacht voor de centrumparkings.

 • We voorzien 3 miljoen euro voor de renovatie van onze landelijke wegen.

 • We leggen de Grintweg in Oostkerke her aan in het kader van een riolerings- en wegenisproject. De stad Diksmuide is voor de uitvoering van deze werkzaamheden afhankelijk van subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 • We vernieuwen het beschermd gedeelte van de Steenstraat.

 • We vernieuwen de Bovekerkestraat. Deze kasseiweg, die overloopt in de Vladslostraat in Koekelare, is ook beschermd en staat op de planning voor 2023.

 • De riolering in de Jonkershovestraat in Woumen wordt vernieuwd gekoppeld aan het fietspad, voorzien in 2024-2025.

 • We investeren 1.250.000 euro om onze voet- en wandelpaden en de trage wegen te verbeteren. We hebben speciale aandacht voor mindervaliden en zwakke weggebruikers.

 • We vernieuwen de Wilgendijk en de Stovestraat in 2020 en 2021.

 • We kopen in 2021 een wagen aan voor het vervoer van rolwagengebruikers en investeren in een rolwagenfiets. Onze inwoners kunnen die wagen en fiets gebruiken volgens ons principe van autodelen.

 • We maken een evaluatie van de bestaande oplaadpalen voor elektrische wagens en plaatsen er extra bij.


Bouwen aan een betere stad

Ook de volgende jaren bouwen we aan een betere stad en dorpen. We voorzien of vernieuwen heel wat faciliteiten die voor Diksmuide belangrijk zijn.

Het vrijetijdsleven krijgt een nieuw en zelfs ruimer jasje.

We willen graag dat onze inwoners en bezoekers hier kunnen detoxen en onthaasten. Daarbij hechten we steeds belang aan duurzaamheid.

 • Het ontmoetingscentrum in Pervijze en domein Zonnestraal worden grondig aangepakt.

 • We realiseren een nieuwe evenementenhal.

 • We renoveren de woningen van het OCMW in de Kleine Dijk.

 • Een grondige renovatie voor de foyer, burelen en schouwburgzaal van CC Kruispunt.

 • Kadens breidt uit met nieuwe klaslokalen.

 • Het masterplan zorgsite wordt gerealiseerd naast woonzorgcentrum Yserheem. Hier komt een nieuw Sociaal Huis met een lokaal dienstencentrum, de Klapstoel en sociale huurappartementen voor de woonmaatschappij IJzer & Zee. We blijven met de juiste partners gesprekken voeren om zorg dichter bij huis te brengen en blijven streven naar een centrum voor planbare zorg.

 • We bouwen het sportcomplex De Pluimen verder uit via lopende goedgekeurde subsidiedossiers.

 • We ondersteunden tennisclub De Maene voor de bouw van een overdekte tennishal.

 • We verruimen ons wandel- en fietsnetwerk. De wandel- en fietsinfrastructuur in de IJzerdijk wordt doorgetrokken in de richting van de IJzerboomgaard.

 • We willen onze straatverlichting overdragen naar Fluvius en laten vervangen naar duurzamere LED-verlichting. We evalueren tegelijkertijd het huidige doofregime van de openbare verlichting.

 • Bij bouwprojecten passen we telkens hernieuwbare energie toe als een goede huisvader.

 • We streven in overleg met de grote aanbieders naar beter internet op het platteland.