De Provincie West-Vlaanderen en de steden Diksmuide en Veurne leggen met de steun van het Fietsfonds een nieuwe, veilige fietsverbinding aan tussen deelgemeenten Pervijze en Avekapelle. De aanleg van het fietspad in de Rousdammestraat (Roesdammestraat in Veurne) start nog voor de zomer van 2021 en zal zo’n 160 werkdagen in beslag nemen. De totale kostprijs bedraagt zo’n 2,3 miljoen euro (incl. btw).

Fietsers moeten op het stuk weg tussen Pervijze en Avekapelle voor een groot stuk gebruik maken van de rijbaan. De stroken fietspad zijn te kort en op sommige plaatsen ook in slechte staat. Dat leidt soms tot onveilige situaties. Nu komen er dus 4,5 kilometer aan nieuwe fietspaden en zal de fietssnelweg F35 van Diksmuide tot Veurne volledig afgewerkt zijn.

Veiliger en comfortabeler fietsverkeer

Er komt een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde van de weg op het grondgebied van Diksmuide en aan de noordzijde op grondgebied Veurne. Het kruispunt ter hoogte van de Pervijzestraat (N35) wordt ook aangepast voor een veilige aansluiting op de fietspaden. De herinrichting van de passage in het gehucht Roesdamme (met wegversmallingen en enkelrichtingsfietspaden) en de aanleg van een middengeleider ter hoogte van de Zoutenaaiestraat moet voor veiliger en comfortabeler fietsverkeer zorgen. Daar kunnen zowel recreatieve fietsers als mensen die van en naar het werk fietsen mee van profiteren.

Planning en budget

De werken starten nog voor de zomer en zullen zo’n 160 werkdagen in beslag nemen. De totale kostprijs bedraagt om en bij de 2,3 miljoen euro (incl. btw). De Provincie West-Vlaanderen neemt 1,8 miljoen euro voor haar rekening, maar kan wel rekenen op een tegemoetkoming van 50 procent van de Vlaamse overheid (Fietsfonds). Veurne (+/- 281.000 euro) en Diksmuide (+/- 210.000 euro) dragen ook een deel van de kosten bij. Beide steden staan ook in voor bepaalde wegenwerken, groenaanleg, wegmarkeringen en afvoer van ruimingsslib van bestaande grachten. Het nieuwe fietspad is zo’n 4,5 kilometer lang, waarvan een kleine 2 kilometer op het grondgebied van Diksmuide.