Dit dossier loopt in samenwerking met Nieuwpoort. Er is een studiebureau aangesteld in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, de mogelijkheid tot onteigeningen voor de aanleg van het fietspad zitten in onderzoek. De verdere afwikkeling hangt af van de onteigeningsprocedure en beschikbare budgetten van de Vlaamse overheid.