Er komt vooruitgang in het dossier van een nieuwe Boterhalle. Het adviescomité oordeelde over de diverse ingediende ontwerpen en legde hun advies voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur van Diksmuide stelt Tab Architects nu aan als ontwerper. In de komende maanden wordt het ontwerp verder afgestemd met de wensen van het stadsbestuur.

Het ontwerp van de nieuwe evenementenhal Boterhalle gaat van start. De voorstelling van de ontwerpen aan het adviescomité vond plaats op 26 oktober 2020. Het adviescomité was het meest enthousiast over het ontwerp van Tab Architects bv. Het ontwerp brengt een architectuur die aansluit op de omgeving, maar toch zijn eigenheid heeft en een eigentijds antwoord geeft op een actuele stedelijke integratie van een architecturaal programma. Het ontwerp is beredeneerd en ingetogen. Een gebouw met een duidelijk herkenbare, eigenzinnige en sterke identiteit. De uitdaging is om een dergelijk groot gebouw tegelijkertijd ook in te passen, ‘onzichtbaar’ te laten zijn, in het fijnmazige stedelijke weefsel. De nieuwe evenementenhal wordt een verlengstuk van de publieke ruimte en vormt een verbinding tussen de Grote Markt en de cultuursite.

Wedstrijdontwerp
De architecten creëerden een grote zaal van 600 m² die je kan omvormen tot twee kleinere zalen. Er komen ook een ruime ontvangsthal en een foyer. Het nieuwe volume slaagt erin tegelijk verder te bouwen in de geest van de bestaande omgeving als zich te onderscheiden door de strakke uitwerking. De ontvangstruimtes op het gelijkvloers openen zich naar de omgeving met grote driehoekige gevelopeningen, een knipoog naar de vele torens en de verticaliteit in de omgeving. Het respecteren en het versterken van de zichtlijnen op het historisch erfgoed zijn een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp.

Evenementenhal

De Boterhalle krijgt een ondergrondse parkeergarage die plaats biedt aan een veertigtal voertuigen. Doordat een aantal programmadelen op de verdieping en in het ondergrondse gedeelte voorzien zijn, ontstaat er extra buitenruimte rond het gebouw. Er werd extra aandacht besteed aan geluidskwaliteit in het gebouw, de geluidsuitstoot naar de omgeving en het geluid van toekomende en vertrekkende bezoekers.

Ideale locatie voor ons verenigingsleven
Dit architectuurproject past in de visie van de stad Diksmuide om de nieuwe Boterhalle open te stellen als een culturele, levendige en dynamische gemeenschapsplek in het centrum van de stad, gericht op evenementen voor alle doelgroepen.

De Boterhalle zal de ideale locatie zijn voor onder meer onze jeugd en het verenigingsleven. Ze zal dienst doen voor fuiven, optredens, jaarmarkten, eetfestijnen, lezingen/debatten, inspraakmomenten, nieuwjaarsrecepties, … Het nieuwe beeld van de site, geïnspireerd op de bestaande architectuur en tegelijkertijd met een krachtige nieuwe identiteit, zal de uitstraling van onze stad enkel maar vergroten.

Timing
In de komende maanden wordt het westrijdontwerp verder afgestemd met de wensen van het stadsbestuur. Bedoeling is om de omgevingsvergunning tegen eind dit jaar in orde te hebben zodat de bouw volgend jaar van start kan. Als alles volgens plan verloopt kan de Boterhalle klaar zijn in de eerste helft 2024.

Nieuwe procedure
De bouw van een nieuwe Boterhalle staat al even op de agenda. In 2018 werd de procedure voor het dossier van de Boterhalle stopgezet toen de enige kandidaat het vooropgestelde budget extreem overschreed in hun offerte. De nieuwe bestuursmeerderheid herbekeek het hele dossier en wijzigde het bouwprogramma in de bouw van een evenementenhal en parkeergarages met een budget van 3.630.000 euro. Ze stapten af van het integreren van woongelegenheden in de bouw.

Realisatie: 2024