In het kader van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie West-Vlaanderen werkt stad Diksmuide samen met de provincie aan een veilige fietsverbinding tussen Esen en Vladslo.

Dubbelrichtingsfietspad

Het plan is om vanaf eind 2022 een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter aan te leggen, net buiten de bebouwde kom van Esen. Een berm van een tweetal meter moet zorgen voor een veilige afscheiding tussen fietspad en rijbaan. Vanaf  de Handzamevaart tot aan de Broekstraat komt het fietspad op de bestaande gracht te liggen, met daarnaast een nieuw aan te leggen gracht.

Aan de Broekstraat komt er een fietsoversteek om twee enkelrichtingsfietspaden aan te leggen tot aan de bebouwde kom van Vladslo.

Over het hele traject komen er ook drie bruggen om de waterlopen onderweg over te steken.

Investering van 1,5 miljoen euro

De investering is geraamd op 1,5 miljoen euro en komt er dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen en het Fietsfonds. De kosten voor grondverwerving en -compensatie bedragen zo’n 350.000 euro en zijn ten laste van de stad Diksmuide.