Vrijdagmorgen 23 maart vanaf 7 uur wordt de lJzerdijk ter hoogte van de Hoge Brug en de Dodengang volledig afgesloten. De firma Maes asfalteert er de toplaag van de rijweg tussen Delva en de Dodengang. Tegen de middag (afhankelijk van de vordering van de werken) zal de toegang ter hoogte van de Hoge Brug opnieuw open zijn voor het plaatselijke verkeer tot en met de ingang van Delva. Het gedeelte tussen Delva en de Dodengang is opnieuw toegankelijk voor plaatselijk verkeer vanaf 17 uur. De aannemer zal er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken, bij slecht weer worden de werken uitgesteld naar een latere datum.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze werken kan je steeds terecht bij de werftoezichter die deze werken opvolgt.
Luc Dewaele
Administratief Centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide
051 79 31 14, luc.dewaele@diksmuide.be