Maandarchieven: september 2017

Update De Breyne Peellaertstraat

26 september 2017|

De aannemer werkt deze week de boordstenen verder af.

Update werken Grote Markt

26 september 2017|

Vanaf 26 september begint Infrax met de huisaansluitingen aan de zuidzijde van de Grote Markt. (kant banken). Het voetpad wordt hierdoor plaatselijk onderbroken. Er zijn een aantal oversteekplaatsen voorzien. (zie groene zones in het kaartje)

Herbekijk de presentatie over de werken in de Rijkswachtstraat

20 september 2017|

Op 19 september vond 's avonds de infovergadering plaats over de werken in de Rijkswachtstraat. De werken starten op 2 oktober. De riolering in de straat wordt volledig vernieuwd net als de bovenbouw. Er komt een fietspad en een breed voetpad. Op een aantal plaatsen worden wegversmallingen met boomvakken geïntegreerd. Dit zal de snelheid van [...]

Update werken Lekedorpstraat

19 september 2017|

Op 18 september startten de werkzaamheden in de Lekedorpstraat vanaf nummer 105 tot aan de kruising met de Kruiskalsijde- en de Laagvlaktestraat. Aanvankelijk werd gezegd dat de voegen van de parkeerstroken over de volledige lengte van de werfzone zouden worden uitgeblazen. Nu werd er beslist over de volledige lengte van de weg de slechtste zones [...]

Omleiding en bereikbaarheid werken Maria Doolaeghestraat

15 september 2017|

Vanaf 18 september wordt er gewerkt aan de Maria Doolaeghestraat. De werken gebeuren in combinatie met de rioleringswerken op de Grote Markt zodat er maar één maal hinder is. Er geldt een omleiding langs de Woumenweg/Eikhofstraat. Om alles in goede banen te leiden werden een aantal maatregelen genomen.    Bord uitrit stationsparking verdwijnt tijdelijk Aan [...]

Werken Maria Doolaeghestraat starten op 18 september

12 september 2017|

Vanaf 18 september wordt er gewerkt aan de Maria Doolaeghestraat. De rijweg wordt er vernieuwd tussen de bibliotheek en de Bortierlaan en er worden verkeerslichten geïnstalleerd op het kruispunt met de Admiraal Ronarchstraat en de Fuselierstraat.  De Bortierlaan blijft tijdens de werken vrij voor doorgaand verkeer. De werken worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en [...]