Op vrijdag 23 maart wordt de funderingsplaat van het zwembad gestort. De betonstort wordt voorzien van 4-12 uur, wat enige verkeers- en geluidshinder met zich zal meebrengen. Deze werken moeten zo vroeg ’s ochtends opstarten omdat de nodige polierwerken aansluitend in de namiddag moeten plaatsgrijpen.

 

Om het verkeer vlot te laten verlopen, worden volgende maatregelen genomen:

  • Er wordt een parkeerverbod ingevoerd vanaf de rotonde tot aan de kruising met de Ganzenstraat. Dit verbod is geldig op 23 maart van middernacht tot ’s middags 12 uur.
  • De Pluimstraat wordt afgesloten vanaf de rotonde tot aan de kruising met de Ganzenstraat. Dit verbod is geldig op 23 maart van 4-12 uur. Voor het verkeer komende uit de Peterseliestraat en de Rijkswachtstraat wordt een omleiding voorzien langs de Woumenweg. Voor het verkeer komende uit de Ganzen- en Zuivelstraat wordt deze voorzien langs de eikhofstraat.