Begin januari werden in de Bortierlaan de nutsleidingen vervangen en werden de bovengrondse leidingen weggenomen en ondergronds gebracht. Ook de weegbrug werd verwijderd. Ondertussen is de bovenbouw volledig afgegraven en wordt de nieuwe riolering volop geplaatst. Dat zal nog duren tot eind volgende week (rond 16 maart). De aannemer is gestart met de huisaansluitingen. Die zullen nog een tweetal weken duren, tot rond 23 maart.  Hij startte aan de kant van de Maria Doolaeghestraat en werkt toe richting stationsstraat. De werken zitten op schema. De handelszaken blijven toegankelijk via een tijdelijke verharding langs het voetpad.

Ondertussen maakt de aannemer de zone klaar waar de nieuwe fietsenstalling komt. Alle fietsen die in de huidige fietsenstalling staan werden gelabeld. De fietsen die niet weg zijn tegen 20 maart worden verondersteld als ‘achtergelaten’ en worden dan ook verwijderd.

Timing wegenwerken deel 1

1/04/2018 : aanleg nieuwe funderingen
1/05/2018 : aanvang aanleg verharding

Ingebruikname voorzien eind juni.

Timing wegenwerken deel 2

1/07/2018 : opbraak bestaande verharding, aanleg funderingen, aanleg verhardingen tegen bouwverlof (15/07/2018)

Ingebruikname na bouwverlof