In 2012 ontwikkelde het stadsbestuur, in het kader van 100 jaar Groote Oorlog 2014-2018, een aantal projecten voor de opwaardering van de sites ‘14-’18 onder de titel ‘Netwerk van sites tussen Frontzate en IJzerdijk in Diksmuide’. Vanaf 18 september starten de werken voor het nieuw wandel- en fietspad langs de IJzerdijk tussen de Hoge Brug en de Dodengang. 

De parking en het plein aan de IJzertoren, de site van de Petroleumtanks, de omgevingswerken Oud-Stuivekenskerke, het Stiltepad in Kaaskerke en de heraanleg van de Houtlandstraat ter hoogte van de Duitse begraafplaats in Vladslo werden ondertussen uitgevoerd. De omgevingsaanleg en de verwezenlijking van een wandel- en fietspad tussen de Hoge Brug en de Dodengang is het laatste project in deze reeks. Plantec uit Oostende is het verantwoordelijke ontwerpbureau. De firma Verkinderen Wegeniswerken uit Langemark voert de werken uit. Die zijn gepland om te starten op 18 september en zullen duren tot en met het einde van het jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens de werken wordt een wegomlegging voorzien via Lettenburg en de Dodengangstraat.

  1. Het wandel- en fietspad verbindt twee belangrijke toeristische sites van ‘14-’18. Eerder werd al een maximum snelheid van 50 km/ uur ingevoerd. Om dit te benadrukken wordt de weg tussen shopping Delva en de Dodengang versmald van 6 naar 5,20 m.
  2. De rijweg krijgt over de hele lengte een nieuwe laag asfalt.
  3. Over de eerste 250 m langs de linkeroever van de IJzer wordt het wandelpad uitgevoerd onder de vorm van een houten steiger van 2,20 m breed.
  4. Tussen de houten steiger en de Dodengang wordt het wandelen fietspad over een lengte van 1800 m uitgevoerd in beton op een breedte van 2,20 m.
  5. Op vier plaatsen worden veilige en duidelijke oversteekplaatsen voorzien voor de wandelaars, joggers en fietsers, namelijk aan de Hoge Brug, shopping Delva, het Stiltepad en Dodengang.
  6. De omgevingswerken rond het beschermd monument van de Calvarieberg omvatten de verfraaiing door bomen, bloembollen en een groenscherm langs de afsluiting. Daarnaast wordt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de veiligheid voor de voetgangers verbeterd en komen er nieuwe picknickbanken en fietsstaanders.
  7. Alle oude metalen vangrails worden vervangen door houten vangrails wat de landschappelijke integratie bevordert.
  8. Ten slotte krijgt de wandel- en fietsdoorsteek onder de Hoge Brug een volledige opknapbeurt en worden over de volledige lengte een dertigtal nieuwe populieren aangeplant.

De geraamde kostprijs bedraagt  880.000 euro, exclusief btw en erelonen. De stad heeft een subsidie bekomen van Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen van maximum 650.000  euro. Ook de eigenaar en beheerder van de IJzerdijk ‘Waterwegen en Zeekanaal’ draagt een steentje bij door de werken aan de weg terug te betalen.

Meer info: 051 79 31 41 – martin.deruytter@diksmuide.be