Vanaf maandag 7 augustus wordt de westelijke kant van de Grote Markt opnieuw opengesteld voor doorgaand verkeer. Op hetzelfde moment start aannemer Vanlerberghe met de rioleringswerken op het plein Hauspie. Doorgaand verkeer zal dan niet meer mogelijk zijn in de De Breyne Peellaertstraat.   Het kruispunt met de Grauwe Broederstraat en de Grote Dijk blijft volledig vrij voor doorgaand verkeer.

 

Omleiding

De De Breyne Peellaertstraat is een gewestweg met een grote verkeersdensiteit. De werken worden bewust opgestart in de vakantieperiode, zo worden minder mensen gehinderd door de werken. Er is een omleiding voorzien voor bestuurders richting Beerst, Vladslo, Esen om zo het centrum van Diksmuide te bereiken. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk in de Grote en Kleine Dijk.

Rioleringswerken

Rioleringswerken

In fase 4B wordt de oostelijke kant van de Grote Markt heraangelegd. Concreet gaat het over het gedeelte van de Admiraal Ronarchstraat vanaf waar de parkeerstroken eindigen, tot aan de De Breyne Peellaertstraat waar de parkeerstroken langs beide zijden van de straat eindigen.In de  Stationsstraat wordt het gedeelte tot aan supermarkt Carrefour market vernieuwd. De parking van de supermarkt blijft steeds bereikbaar via de Stationsstraat (kant van het station).

De rioleringswerken op het plein Hauspie zullen vermoedelijk afgerond zijn eind augustus. Dan neemt aannemer Seru het over om de bovenbouw te voorzien.  Deze fase van de werkzaamheden is, onder voorbehoud van goede weersomstandigheden, klaar tegen de herfstvakantie.

Nieuwe nutsleidingen en toevoerwaterleiding in de De Breyne Peellaertstraat

De Watergroep is al langer vragende partij om in de De Breyne Peellaertstraat tot aan de Handzamevaart de grote toevoerwaterleiding te vernieuwen. Vanaf 16 augustus worden de nutsleidingen en de toevoerwaterleiding in de straat vernieuwd. Hiervoor worden de voetpaden en de parkeerstroken opengebroken. De werken worden gebundeld zodat inwoners en verkeer maar één keer hinder ondervinden. Na de werken aan de nutsleidingen wordt het opengebroken deel terug hersteld en worden de parkeerstroken geasfalteerd.

 

Rioleringswerken volgende fase

Begin september starten de rioleringswerken aan de kant van de Boterhalle. De voetpaden blijven liggen tot de rioleringen geplaatst zijn. Te voet blijven de handelaars bereikbaar. Enkel tijdens de huisaansluitingen ( maximum één dag per woning) kan een moeilijkere toegang mogelijk zijn. De parkeerplaatsen op de markt blijven bereikbaar via de westkant waar de auto’s in en uit zullen kunnen rijden.