Het Agentschap Wegen & Verkeer diende op 2 augustus een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide. Deze aanvraag werd op 28 augustus volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt van 6 september tot en met 5 oktober. Na de weigering van de eerste vergunningsaanvraag eind 2018 zet dit project nu stappen vooruit.

 

Het traject van de zuidwestelijke omleidingsweg loopt van de Kaaskerkestraat (N35) tot aan de Woumenweg (N369). Vorig jaar werd op 4 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor deze omleidingsweg. Deze vergunningsaanvraag werd toen eind 2018 geweigerd. De gewijzigde aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard, waardoor het openbaar onderzoek op 6 september kan starten. Nog tot en met 5 oktober kun je dit komen inkijken in het administratief centrum (Heernisse 6) van Diksmuide.

 

Wijzigingen dossier

Eén van de wijzigingen die het dossier heeft ondergaan is om een extra zone te gaan voorzien tussen de IJzer en de Walevaart. Die wordt afgeplagd* als compensatie voor het verloren gegane oppervlak van waterberging in deze zone. Hiervoor werd een stuk weiland aangesproken tussen de Walevaart en Sparkenvaardeken.

 

Daarnaast is de initieel voorziene ventweg doorheen het natuurcompensatiegebied (ten zuiden van het bedrijventerrein Heernisse) geschrapt uit dit natuurgebied.  Om de 2 restpercelen 666 en 624E nabij het natuurcompensatiegebied te kunnen ontsluiten, wordt aan de oostkant van het natuurcompensatiegebied een verhard steenslagpad voorzien. Deze ontsluiting is mee vervat in deze aanvraag.

 

Ter afscherming van het natuurcompensatiegebied wordt de voorziene haag langs de omleidingsweg verder doorgetrokken richting de N369 (Woumenweg).

 

Eerste fase van de werken

De aanbestedingsprocedure voor de eerste fase van de werken is opgestart op 28 augustus 2019. Deze eerste fase omhelst o.a. de ophogingen in functie van de later af te werken brug, de aanleg van een deel van de zuidwestelijke omleidingsweg (tussen de spoorweg en de brug over de IJzer) en de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Kapellestraat – IJzerdijk.

 

*plaggen: het verwijderen van de bovenste grondlaag met begroeiing