Binnenkort starten de rioleringswerken in de Vaartstraat en de G.B. Jacquesstraat. In 2017 is de Grote Markt aan de beurt. Het centrum van Diksmuide krijgt een nieuwe en frissere aanblik. We beseffen dat de werkzaamheden hinder met zich mee zullen brengen. Met een doorgedreven communicatie willen we er echter naar streven de inwoners en bezoekers van Diksmuide zo goed als mogelijk te informeren zodat de hinder beperkt wordt.

 

De concrete startdatum, de fasering, verkeersafwikkeling, bereikbaarheidsmaatregelen en communicatie lichten we graag toe tijdens een infovergadering. Gelieve je aanwezigheid te bevestigen via communicatie@diksmuide.be.


INFOVERGADERING – dinsdag 30 augustus 2016 – 20 uur

LDC Ten Patershove

Maria Doolaeghestraat 2a, Diksmuide