Vanaf dinsdag 16 augustus start Infrax met de werken aan de nutsleidingen in de Vaartstraat ter hoogte van LIDL. Deze timing kan nog onderhevig zijn aan de weersomstandigheden. Eerst worden sonderen gemaakt in het voetpad om te zien waar er ruimte is.

Planning woensdag 17 – vrijdag 19 augustus
Op woensdag wordt een sleuf gemaakt op de parking van de LIDL. Vanaf donderdag 18 augustus wordt een sleuf gemaakt in de Vaartstraat langs de opticien aan het Italiëplein tot in de Generaal Baron Jacquesstraat. De kabels worden getrokken tot in de cabine aan de parking van de LIDL. De sleuven worden vrijdag aangevuld en in voorlopig herstel geplaatst.

Planning dinsdag 23 – 25 augustus 2016
Op dinsdag 23 augustus wordt een doorsteek gemaakt in de Vaartstraat t.h.v. het kruispunt met de IJzerlaan. Tegen ’s avonds is de doorsteek terug hersteld. Op woensdag wordt een sleuf getrokken van de G.B. Jacquesstraat t.h.v. nummer 92 tot aan de Telenetwinkel en wordt een sleuf getrokken over het Italiëplein.
Vrijdag 26 augustus worden de leidingen geplaatst op het Italiëplein en worden alle putten en sleuven aangevuld en in voorlopig herstel

Verkeersafwikkeling
Gedurende de werken wordt de Vaartstraat afgezet voor alle verkeer en geldt een parkeerverbod aan de beide zijden van de straat. De parking LIDL blijft toegankelijk, evenwel wordt de parking tijdens de werken gedeeltelijk ingenomen voor uitvoering van de werken. In de Grote Dijk is er plaatselijk verkeer. Ter hoogte van het kruispunt Grote Dijk / Vismarkt wordt het verkeer omgeleid via de Vismarkt en Kiekenstraat naar het centrum. Er is plaatselijk verkeer in de Kleine Dijk. Het éénrichtingsverkeer wordt er opgeheven zodat tweerichtingsverkeer mogelijk wordt. De G.B. Jacquesstraat blijft bereikbaar voor verkeer gedurende de

Vuilnisophaling
Tijdens de werkzaamheden is het onmogelijk voor de vuilniswagen om ter plaatse de vuilniszakken op te halen. Daarom vragen we u om uw vuilniszakken op de brug van de Kleine Dijk te plaatsen (kant van de Beerstblotestraat) ofwel aan de IJzerlaan.