Net voor het bouwverlof rondde aannemer Verkinderen fase 1 van de heraanleg van de voetpaden in de Woumenweg af. Op dinsdag 16 augustus wordt gestart met fase 2, die loopt van de Kerkhofstraat tot de St. Pietersstraat. In fase 3 worden de voetpaden tussen de St. Pietersstraat en de Zuidbroekstraat vernieuwd.

 

Timing

De planning zit momenteel op schema. Indien de weersomstandigheden gunstig blijven wordt het einde van de heraanleg voorzien tegen eind september. De aannemer voert de werken stelselmatig uit. Enkel wanneer de voetpaden voor uw deur worden aangelegd zullen de garages niet beschikbaar zijn. Buiten de werkuren kunnen de garages aangewend worden.

 

Omleiding en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt dezelfde verkeersafwikkeling toegepast zoals in fase 1. Het verkeer uit Diksmuide kan de Woumenweg blijven volgen. Het verkeer naar Diksmuide wordt eerst omgeleid via de St. Pietersstraat om dan vervolgens via de Kerkhofstraat opnieuw uit te komen aan de Woumenweg.

Communicatie
Voor specifieke vragen, toeleveringen of praktische vragen rond de bereikbaarheid tijdens een verhuis, gelieve de aannemer te contacteren.

Contactgegevens aannemer
Bvba Verkinderen
T 059 29 81 46
E-mail: info@verkinderenaannemingen.com
Voor andere vragen of opmerkingen i.v.m. deze werken kan u steeds terecht bij de stedelijke technische dienst die deze werken opvolgt.

Contactgegevens technische dienst

Bezoekadres: Administratief Centrum, Heernisse 6
T 051 79 31 00
E-mail: openbare.werken@diksmuide.be