Op woensdag 28 februari wordt een tweede torenkraan geleverd en geplaatst op sportsite De Pluimen. Er wordt een tijdelijke toegangsweg voorzien naar de sporthal en cafetaria TimeOut via containers aan de kant van de Rijkswachtstraat. Via het containersas kom je rechtstreeks in de grote sportzaal.

De huidige toegangsweg wordt woensdag geblokkeerd door de levering en het opzetten van de torenkraan. Zowel de toegangen vanuit de Pluimstraat als vanuit de Grasstraat zullen niet beschikbaar zijn. Volg woensdag de pijlen om de juiste weg te vinden.

Hinder Pluimstraat

De Pluimstraat blijft toegankelijk voor verkeer en voetgangers. Enige hinder die je kunt ondervinden is het manoeuvreren van de vrachtwagens om achterwaarts de brandweerweg op te rijden. Dit gebeurt steeds begeleid zodat de veiligheid wordt gegarandeerd.

Logo Farys