Precies 6 maanden na de invoering van het nieuwe parkeerbeleid in Diksmuide heeft het stadsbestuur dit punt geëvalueerd en enkele ingrijpende wijzigingen geformuleerd. Vanaf 1 maart 2017 kun je in het centrum van Diksmuide voortaan 2 uren parkeren met enkele uitzonderingen in een aantal zones waar je enkel tussen 8 en 14 uur je parkeerschijf legt.

 

Het dossier over het parkeerbeleid staat op de agenda van de gemeenteraad van 20 februari. Na de goedkeuring start het nieuw parkeerbeleid in Diksmuide waarbij bestuurders in het centrum 2 uur kunnen parkeren. De termen rode en gele zone verdwijnen. Alles wordt blauwe zone die van toepassing is tussen 8 en 18 uur van maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd op feestdagen en 11 juli. De IJzerlaan wordt aan beide zijden meegenomen in de blauwe zone en de onderbreking van 1 uur over de middag valt weg. De noodzaak voor een extra uur over de middag vervalt immers door het invoeren van 2 uren parkeren in het hartje van de stad.

 

Uitzonderingen

Omdat de vraag naar langer parkeren nabij de Grote Markt zich zowel bij handelaren als bezoekers opdringt koos het stadsbestuur ervoor om in een aantal zones de beperkte parkeertijd te limiteren tussen 8 en 14 uur. Op die manier kunnen bezoekers die aankomen om 11.31 uur blijven staan tot 8 uur ’s ochtends de dag er na. Door deze maatregel blijven bestuurders die een ganse dag willen parkeren genoodzaakt om zich tot de centrumparkings te wenden. Deze centrumparkings worden in het straatbeeld duidelijker aangeduid via extra signalisatieborden. Zones die tot deze uitzondering behoren zijn: de parking aan de bushaltes van De Lijn, de parking langs het zwembad, St.–Jansstraat, St.-Jansplein, de parking van het lokaal dienstencentrum /  CC Kruispunt, de Fuselierstraat, de Rosemarijnstraat en de IJzerlegerstraat.

 

Evaluatie

Van zodra het parkeerbeleid in voege ging, dat was op 1 september 2016, werden er steevast tellingen uitgevoerd in alle straten en op de centrumparkings. Maar liefst 25.000 voertuigen werden geteld. Dit materiaal samen met cijfers van Unizo en opmerkingen van oppositiepartijen en bekommernissen van bewoners en bezoekers werd gebruikt voor een evaluatie en wijzigingen voor het huidige parkeerbeleid. De aanpassing gaat in voege op 1 maart 2017.

 

Klemtoon op rotatie

Met de wijziging in het huidige parkeerbeleid luistert het stadsbestuur enerzijds naar bezoekers en inwoners van Diksmuide, maar blijft de klemtoon wel liggen op rotatie. Klanten moeten de mogelijkheid krijgen om dicht bij hun gewenste winkel te kunnen parkeren.