Op maandag 20 februari 2017 gaat Infrax van start met de heraanleg van de nutsleidingen op de Grote Markt. Die wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Er wordt pas gestart aan een nieuwe fase als de vorige volledig is afgewerkt. De wekelijkse markten op maandag en zaterdag blijven plaatsvinden gedurende de werken aan de nutsleidingen.

 

Planning

Fase 1 – start 20 februari 2017

Westkant van de Grote Markt + stukje Kiekenstraat & kruising met Reuzemolenstraat

Fase 2 – +/- 20 maart 2017
Noordelijke kant van de Grote Markt + gedeelte De Breyne Peellaertstraat

Fase 3 – +/- 2 mei 2017
Zuidelijke kant van de Grote Markt

Fase 4 – na zomerkermis
Gedeeltes midden op de Grote Markt

Fase 5 – aansluitend op rioleringswerken
Plein Hauspie + gedeelte Stationsstraat + gedeelte De Breyne Peellaertstraat

Bovenstaande planning is in grote mate afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Bereikbaarheid en omleiding

Tijdens fase 1 is doorgaand verkeer en parkeren niet mogelijk op de Grote Markt vanaf de Reuzemolenstraat tot aan de Kiekenstraat ter hoogte van café ‘Den Engel’. Het verkeer in de Kiekenstraat, uit de richting Oostendestraat, Grote Dijk en Vismarkt worden omgeleid via de Sint-Niklaasstraat richting Vrijheidsplein / De Breyne Peellaertstraat. Het kruispunt Koning Albertstraat/Reuzemolenstraat is toegankelijk voor het verkeer uit de Koning Albertstraat. Van daar kan het verkeer via de Reuzemolenstraat, Schoolplein en Wilgendijk de Kiekenstraat bereiken.

 

Vuilnisophaling

Om de vuilnisophaling vlot te laten verlopen vragen we aan de inwoners die binnen de werkzone wonen of daar een handelszaak hebben om de vuilniszakken te verzamelen in de nadars aan het kruispunt Grote Markt/Reuzemolenstraat.

 

Stockeerruimte voor materiaal Infrax

Het verhoog in het midden van de Grote Markt nabij het standbeeld van Generaal Baron Jacques wordt benut als stockeerruimte voor het materiaal van de aannemer.