Op maandag 12 augustus start aannemer Lamote met de heraanleg van nutsleidingen in opdracht van Fluvius. Doel van de werken is om het stroomnet te verzwaren. Het gaat om een aanzienlijke afstand. Er moet een kabel gelegd worden die loopt van Beerst tot aan de Diamantstraat op het industrieterrein Heernisse. Het einde van het volledige traject wordt voorzien tegen eind 2019. De hinder blijft evenwel beperkt aangezien de aannemer stelselmatig opschuift. Bijkomend wordt ook een aftakking voorzien onder de IJzer om indien nodig de bedrijvenzone Kaaskerke van extra stroom te voorzien. Fluvius post bewonersbrieven afhankelijk van welk stuk ze opstarten.

 

Planning

 

Voorbereidende werken

Op 12 augustus starten de voorbereidende werken in de Oostendestraat ter hoogte van de Grote Dijk tot Beerst. De toegang tot de huizen en winkels blijft verzekerd. Het verkeer wordt georganiseerd met verkeerslichten. De aannemer heeft steeds speciale aandacht voor voetgangers en fietsers.

 

Gedeelte op Oostendestraat tussen Grote Dijk en Beerst

Op 19 augustus starten de effectieve werken. Eerst pakt de aannemer het kruispunt met de Grote Dijk zelf aan. Die week zal je dus niet kunnen indraaien in de straat. Daarna schuift de aannemer stelselmatig op richting Beerst aan de onpare kant van de weg. Bedoeling is om tegen de start van het schooljaar tot voorbij Vinckier te zitten. De verkeerslichten schuiven stelselmatig mee op. Afhankelijk van de vordering van de werken zal dit stuk (tot aan de hoogspanningscabine in Beerst) eind september klaar zijn. In de Oostendestraat bevinden de graafwerken zich voornamelijk in de boomvakken en parkeerstroken. Fietsers kunnen op het fietspad blijven rijden.

 

Verder verloop van de werken

Een timing voor het laatste stuk is momenteel nog wat koffiedik kijken. Alles hangt af van de vooruitgang van het eerste gedeelte. Vanaf de Grote Dijk gaan de werken richting Vaartstraat en onder de Handzamevaart door tot het kruispunt met de IJzerlaan (onpare zijde, in de parkeerstrook), en van daar verder tot de spoorwegbrug om langs het industrieterrein tot het einde van de Diamantstraat te gaan. Over dit stuk volgt nog verdere communicatie.