De werken in Keiem zijn volop aan de gang. We geven nogmaals een stand van zaken. Ook in de Tervaetestraat wordt momenteel gewerkt. Onderaan deze pagina volgt wat duiding.

Fase A

De riolering in fase A is klaar. Ook de huisaansluitingen in deze zone zijn uitgevoerd. De bovenbouw is ondertussen ver gevorderd. De onderfundering en de boordstenen zijn zo goed als geplaatst. Deze week start de aannemer met de aanleg van parkeerstroken en voetpaden.

Fase B

In fase B wordt de riolering verder voorzien. De aannemer is al gestart met de huisaansluitingen. Waar dit al is gebeurd startte aannemer Debrabandere met het plaatsen van de onderfundering. Aansluitend zal het voetpad aan de overkant van de straat volledig worden opgebroken om daar de huisaansluitingen uit te voeren. Ook hier volgt de aannemer dan met de onderfundering. Zo zal fase B stelselmatig verder verlopen tot alle woningen aan de beurt zijn geweest. Hierdoor is het mogelijk dat het minderhinderpad tijdelijk onderbroken is waardoor u de straat moet oversteken.

 

Over de parkeerstrook die er tijdelijk nog ligt, mag absoluut niet worden gereden door de inwoners. Om de veiligheid van inwoners en werknemers te garanderen zal de politie controles uitvoeren. We kregen wel de goedkeuring om wagens te parkeren tussen huisnummer 10 en de betonblokken.

Fase C

De nutsmaatschappijen zijn op maandag 29 januari gestart met de werken aan de nutsleidingen.

Werken Tervaetestraat

Sinds 5 februari wordt er gewerkt op de parkeerstroken in de Tervaetestraat. Het lijkt onlogisch om deze werken uit te voeren wanneer de werken in de dorpskern aan de gang zijn. Daarom geven we hierbij wat duiding. In Diksmuide zijn er verschillende zones die zeer moeilijk te onderhouden zijn op vlak van onkruid en vuilnis. We streven een proper en net straatbeeld na. Daarom werden de voornaamste probleemzones opgelijst in het project ‘blackpoints’. Er werd in 2018 budget voorzien om deze aan te pakken. Uitvoering moet dus ook dit jaar plaatsvinden. Het zou spijtig zijn om deze zone uit het project te halen door de werken in de Keiemdorpstraat. De parkeerstrook in de Tervaetestraat wilden we dan ook niet overslaan. Om alles vlot te laten verlopen moet deze zone zeker afgewerkt zijn tegen dat fase C in de dorpskernvernieuwing start. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Parkeren blijft toegelaten tussen de bocht aan de kinderopvang en de Keiemdorpstraat.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze werken kun je terecht bij Jeroen Rondelez (werftoezichter) via 0470 21 19 60, 051 79 31 12 of jeroen.rondelez@diksmuide.be.