Vooraleer de werken van de vernieuwde sportsite konden aanvatten vond er een archeologisch onderzoek en bommenonderzoek plaats. Dat gebeurde eind vorig jaar. Door het onderzoek werd de grond zodanig omgewoeld dat deze veel minder stabiel was dan voorheen. Daarom moest de grond worden gestabiliseerd door kalk toe te voegen.  

Overzicht werken

Eerst werden de funderingspalen van de sporthal en het zwembad geplaatst in beton. Daarna werd de bouwput van het zwembad uitgegraven. Om te vermijden dat de bouwput bij hevige regenval onder water komt te staan, werd betonpuin in de put gestort. Daarin kwam dan een drainage. Op dit moment worden de funderingspalen voor onder het zwembad zelf geplaatst. Door de aanhoudende regen ligt de werf er niet ideaal bij.

Planning

Bij goed weer wordt volgende week de funderingsplaat gegoten waarop de sporthal komt. De ruwbouw van de sporthal, die in prefab wordt voorzien, zal vermoedelijk midden 2018 klaar zijn. Het zwembad wordt ter plaatse gebetonneerd en zal tegen het zomerverlof van 2018 af zijn.  Daarna gebeurt de dakdichting en de gevelaansluiting en volgt de afwerking van de gebouwen.