In oktober vorig jaar werden de kleine sportzaal en de overdekte speelplaats van de gemeentelijke basisschool in Leke afgebroken. Op deze locatie komt een nieuwbouw. Deze werken zijn volop aan de gang. We geven je een update.

Op woensdag 18 oktober werden de afbraakwerken van de kleine sportzaal en de overdekte speelplaats opgestart. Ook de vloerplaat werd verwijderd. Daarna werd alles effen gemaakt om de funderingen te kunnen plaatsen. Via sonderingen in de ondergrond werd daarna bekeken om welke soort grond het specifiek gaat. Dit bleek ‘slechte’ grond te zijn waardoor andere funderingen nodig waren. Dit werd opnieuw berekend en aangepast in de plannen.

Paalfunderingen

Sinds deze week zijn de palen voor de fundering aangebracht. Het was een huzarenstukje om de gigantische machine tot op de werf te krijgen. Eens de machines op hun bestemming waren kon het boren starten. In de gaten werden de palen ter plaatse in beton gestort.

Planning

In de week van 5 februari wordt het materiaal van de tussenliggende funderingen geleverd. Deze worden voorzien startend van aan de achterkant naar de voorkant. Dit neemt een tweetal weken in beslag. Nadat de funderingen gelegd zijn, worden de nutsvoorzieningen geplaatst. Daarop komt dan de grondplaat waarop de bouw – na de uitdrogingstijd weliswaar – komt.