Op 18 mei zijn de werken voor de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg van start gegaan. Sindsdien heeft de aannemer de volgende werken uitgevoerd:

  • het bouwklaar maken van de ondergrond tot op 1,5 meter diepte inclusief de verwijdering van niet ontplofte springtuigen.
  • het afgraven van de teelaarde in de zone IJzerdijk en Kapellestraat.
  • start aanleg van de nieuwe ventweg tussen de Kapellestraat en IJzerdijk, inclusief grachten en fundering.

Werken in deze omgeving is geen sinecure. Vooraleer een spade in de grond gaat moet telkens de zone met behulp van scans geïnspecteerd worden om te kijken of er niet-ontplofte oorlogsexplosieven aanwezig zijn. Wanneer iets gedetecteerd wordt, wordt dat zorgvuldig en met de nodige veiligheidsvoorzorgen verwijderd. De gevonden objecten worden vervolgens geïnventariseerd. Deze werken worden tot 31 juli uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd team.

Planning na het bouwverlof

Van 1 tot en met 17 augustus worden geen werken uitgevoerd op het terrein. Na het bouwverlof zal de aannemer de volgende werken uitvoeren:

  • verdere afwerking van de ventweg (asfaltering)
  • aanleg ringweg waarbij in een eerste fase de grond wordt gestabiliseerd en de fundering wordt aangelegd
  • voorbereidend studiewerk voor de funderingen van de brug over de IJzer

Ontdek hier de toekomstbeelden van de ringweg.  Algemene informatie over het project vind u hier.

RingwegDiksmuide