We werken stilaan toe naar de zuidwestelijke omleiding rond Diksmuide, in de volksmond de Diksmuidse Ring genoemd. Ondertussen zijn alle onteigeningen afgerond. Vanaf eind maart of begin april vindt er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen archeologisch veldonderzoek plaats op verschillende locaties langs het tracé. De werken nemen enkele weken in beslag.

 

Het archeologisch veldwerk omvat een sleuvenonderzoek met graafmachine op verschillende locaties langs het geplande tracé van de omleidingsweg. NV Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster voert het archeologisch veldwerk uit. Eén van de locaties bevindt zich ter hoogte van de verlaten spoorwegbedding tussen de Kaaskerkestraat en de huidige spoorweg, die nu in gebruik is als fietspad. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt het fietspad afgesloten. Dat geldt ook voor het fietspad langs de Vlavaart vanaf de Wagenmakerijstraat tot aan de oude spoorwegbedding. Fietsers moeten omrijden via de Kaaskerkestraat. Afhankelijk van de resultaten van dit veldonderzoek zal de dienst Onroerend Erfgoed beslissen of verdere archeologische opgravingen nodig zijn.

 

Onderzoek naar munitie

In en rond de zones van het archeologisch veldonderzoek en langs het tracé van de geplande verbindingsweg IJzerdijk-Kapellestraat zal de firma Braet uit Nieuwpoort detecteren of er munitie aanwezig is.

 

Aanvraag omgevingsvergunning en verdere planning

Gelijktijdig met dit archeologisch onderzoek en de munitiedetectie start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de procedure op voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de omleidingsweg. De start van de aanleg van de eerste fase van de omleidingsweg is voorzien in de loop van 2018.

 

Tracé

Het tracé van de zuidwestelijke omleidingsweg loopt vanaf de Frontzate in Kaaskerke onder de spoorweg over de IJzer en eindigt in de Woumenweg. De komst van de ‘Ring’ van Diksmuide zal zorgen voor een aanzienlijke ontlasting van het verkeer in het centrum van Diksmuide.

 

 

i

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 Brugge

wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be

http://wegenenverkeer.be/projecten/diksmuide