Net voor de herfstvakantie lijsten we per fase nog even de stand van zaken in de dorpskernvernieuwing in Keiem op.

Overzicht_fasen_Keiem

Fase A 

Afgewerkt inclusief groenzones

Fase B

Afgewerkt uitgezonderd de plantvakken. Er werd beslist dat de 11 plantvakken die een mogelijke parkeerplaats kunnen zijn verkleind worden zodat er evenveel extra plaatsen komen. De overige 9 vakken zullen geen parkeerplaats creëren, daarom blijven ze even groot.

Fase C

Riolering afgewerkt. De betonvakken zijn volledig afgewerkt, van de andere gedeeltes is de onderlaag in asfalt gegoten. Ook de voetpaden en parkeerstroken zijn aangelegd. Van de De la Sernastraat is het voetpad afgewerkt en is de onderlaag in asfalt gegoten.

Fase D 

De schoolomgeving is helemaal afgewerkt. D2 werd opgebroken sinds 17 oktober. Dat gebeurde na de asfalteringswerken in fase B. Start van de rioleringswerken in D2 is gepland na de herfstvakantie.

Fase E

Deze fase gaat dankzij de gunstige weersomstandigheden en de inzet van de aannemer goed vooruit. Als het weer zo gunstig blijft zal de onderlaag in asfalt mogelijk gegoten zijn tegen het kerstverlof. Alle boordstenen en kantstroken werden in deze fase alvast geplaatst.

Fase F

De werken aan de nutsleidingen zijn afgerond in de Wittepoortstraat. In de Tervaetestraat zijn de nutsleidingen onder gunstige omstandigheden woensdag 24 oktober afgerond. In de Keiemdorpstraat zullen de nutswerken nog een tweetal weken duren. Het water werd ondertussen overgekoppeld in de Wittepoortstraat, woensdag 24 oktober volgt de Stenenmolenstraat.

Algemeen

In de week van 1 november (herfstvakantie) zijn bepaalde aannemers in verlof. Hierdoor zal er die week maar een beperkte activiteit zijn.