Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen periode en een vertraagde uitvoering vorderden de werken in de Rijkswachtstraat niet zoals voorzien. We geven je een overzicht van de gewijzigde planning.

 

Planning

Momenteel wordt de vluchtheuvel aan de kruising met de Rederijkersstraat aangelegd. Deze week worden de hellingsvlakken geplaatst. Het printbeton op het verhoogde gedeelte komt er eind januari. Nadien moet deze zone drie weken uitharden vooraleer er voertuigen op mogen rijden. Dit onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Na de uithardingsperiode van dit kruispunt, wordt gestart aan de vluchtheuvel op het kruispunt met de Grasstraat. Eind januari wordt de middengeleider aan het rondpunt ter hoogte van de Pluimstraat voorzien.

Begin februari wordt de onderlaag in asfalt gegoten en start de aanleg van het fiets- en voetpad. De bereikbaarheid voor hulpdiensten blijft steeds gegarandeerd. De eerste fase zal afgewerkt zijn tegen eind februari.

Einddatum werken

Een tweede ploeg is in fase twee al bezig met de rioleringswerken om de opgelopen vertraging binnen de perken te houden. Telkens wanneer een nieuw stuk wordt opgebroken, worden de inwoners schriftelijk verwittigd. Fase twee moet klaar zijn tegen het paasverlof. Onder goede weersomstandigheden kan de laatste fase starten na de paasvakantie zodat de volledige straat klaar is tegen het bouwverlof.

Fietspad

Het fietspad wordt toch niet in beton (wat eerst gepland was), maar in rode fietspadklinkers voorzien. De meeste nutsleidingen bevinden zich onder het fietspad. Door de oudere woningen zullen er in de komende jaren veel nieuwe aansluitingen worden aangevraagd door de nutsmaatschappijen. Bij elke nieuwe aansluiting moet het fietspad hiervoor worden uitgebroken. Doordat we nu opteren voor klinkers zullen deze herstellingen na uitvoering niet meer zichtbaar zijn. Zo niet, zou het fietspad er binnen enkele jaren uitzien als een lappendeken, wat we dus willen vermijden.

Toegangsweg Rederijkersstraat

Minderhinder-
maatregelen

Om gedurende de werken op het kruispunt de toegankelijkheid tot de Rederijkersstraat te blijven garanderen, werd er over het voetpad een doorgang voorzien. Deze is afgezet met nadars. Voertuigen kunnen hier op eigen risico gebruik van maken door middel van beurtelings verkeer. Door de beperkte breedte is deze tijdelijke werfweg enkel toegankelijk voor personenwagens. Wees je ervan bewust dat werfverkeer mogelijk de toegang van deze weg tijdelijk blokkeert. Indien er dringende leveringen moeten plaatsvinden, contacteer dan Jeroen Rondelez (werftoezichter).