De Laagvlaktestraat is ter hoogte van de huisnummers 1 t.e.m. 17 afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf dinsdag 10 november tot vrijdag 20 november voor de aanleg van een voetpad. De straat is telkens afgesloten van 7.30 tot 17.30 uur. Plaatselijk verkeer is wel toegelaten.

Hinder
Het voetpad komt er aan de kant met de oneven huisnummers (tot aan nummer 17). Ter hoogte van de werkzone geldt een parkeerverbod.

De omleiding voor doorgaand verkeer loopt via de Lapperfortstraat, Moerestraat en Dwarsstraat of via de Lekedorpstraat en de Dwarsstraat.