Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft een kort overzicht van de werkzaamheden in de voorbije maanden:

  • Nutsleidingen werden verplaatst waar nodig
  • De stabilisatie van de grondwerken is grotendeels afgerond. In de zone tussen de Kapellestraat en de spoorweg moet nog de fundering geplaatst worden.
  • De nieuwe ontsluitingsweg die ervoor moet zorgen dat de Kapellestraat kan aansluiten op de IJzerdijk nadat de Ringweg voltooid is, is ondertussen geasfalteerd. Voorlopig wordt deze weg enkel ingeschakeld als werfweg voor de aannemer. Die situatie blijft nog behouden tot 23 november.Aanleg van het eerste stukje ringweg
  • Ook de archeologische opgravingen werden verder gezet. Momenteel zijn er nog werken bezig ter hoogte van de omgeving van de Woumenweg. Daar werden twee waterstructuren blootgelegd die wellicht dateren uit de Middeleeuwen. De ene is omwille van zijn grote omvang wellicht een poel (20x10m), de andere is mogelijk een waterput (10x5m) wat dus duidt op bewoning uit lang vervlogen tijden. De archeologen zullen in deze omgeving verder archeologisch onderzoek doen.

Archeologische opgravingen

De aannemer heeft een week bouwverlof tijdens de herfstvakantie (van 1 tot en met 8 november).

Na de herfstvakantie staan volgende werken gepland:

  • Vanaf 9 november wordt er ook verder grond aangevoerd ter hoogte van de landhoofden van de toekomstige brug over de IJzer, zowel aan de kant Ijzerdijk als aan de kant Cardijnlaan. Er zal ook nog grond worden afgegraven tussen de Kaaskerkestraat en de spoorweg om die zone klaar te maken voor een volgende uitvoeringsfase.
  • Vanaf 9 november tot 23 november wordt de nieuwe ontsluitingsweg aangekoppeld aan de Kapellestraat.  De Kapellestraat is dan volledig onderbroken en is er een omleiding voorzien langs St-Jacobs-Kapelle.
  • Vanaf maandag 23 november wordt de Kapellestraat opnieuw tijdelijk onderbroken om het nieuwe stuk ringlaan aan te leggen. Dit tot het einde van het  jaar. Het deel van de Kapellestraat dat in het tracé ligt waar de nieuwe Ringweg komt wordt namelijk uitgebroken en nadien terug aangesloten op de nieuwe ring. Gedurende deze periode, vanaf 23 november tot het einde van het jaar, zal de nieuwe omleidingsweg tijdelijk kunnen gebruikt worden.  Alle verkeer kan dan via de nieuwe ontsluitingsweg de IJzerdijk tijdelijk bereiken.

Van 19 december tot en met 3 januari is het kerstvakantie en zal er geen activiteit zijn op het terrein.