De planning van de werken aan de nutsleidingen in de De Breyne Peellaertstraat zit op schema. De rijweg zal halfweg november worden opengesteld. De Watergroep voert nog tot vermoedelijk 27 oktober huisaansluitingen uit. Infrax doet de huisaansluitingen tot en met vrijdag 20 oktober. Tussen 23 oktober en 17 november worden de sleuven hersteld.

 

Nieuwe openbare verlichting en sloop bovengrondse leidingen

Vanaf 6 november wordt de nieuwe openbare verlichting geplaatst aan de onpare kant van de weg. Tussen 6 en 10 november worden alle bovengrondse leidingen (kastjes, kabels, ijzers, …) weggenomen van de gevels. De straat zal hierdoor heel wat netter ogen.