Een aannemer heeft een vergunning op zak om, in opdracht van Fluvius, vanaf 20 februari nutsleidingen aan te leggen in de Kiekenstraat (vanaf de Wilgendijk) tot in de Torenstraat. De vergunning loopt tot en met woensdag 1 maart.

Twee fases

De werken vinden plaats in twee fases.

Kiekenstraat

Tijdens de krokusvakantie wordt er voornamelijk in de Kiekenstraat zelf gewerkt, zodat de hinder voor het (school)verkeer beperkter blijft. In de tweede fase schuiven de werken op richting Sint-Niklaasstraat en Torenstraat.

Nutsleidingen Kiekenstraat

Tijdens de werkzaamheden, die voornamelijk op de parkeerstroken plaatsvinden, geldt er eenrichtingsverkeer vanaf de Vismarkt richting Grote Markt. Van zodra de aannemer aan de slag gaat in de Sint-Niklaasstraat, is er ook geen verkeer mogelijk vanaf de Kiekenstraat tot net over de ingang van het stadhuis.

Langs de werkzone is er ook een parkeerverbod.

Stovestraat niet bereikbaar

De Stovestraat is op 21 en 22 februari niet bereikbaar via de Kiekenstraat. Plaatselijk verkeer kan er echter wel in via de Generaal Baron Jacquesstraat. Er geldt dan ook tijdelijk tweerichtingsverkeer.