Een aannemer zal op maandag 20 februari en dinsdag 21 februari, in opdracht van de stad Diksmuide, 48 bomen rooien in de Vlaslaan. Het gaat om de rij bomen aan het voetpad die het dichtst bij de woningen staan. De bomen bij de rijweg blijven staan en krijgen zo de kans om uit te groeien tot volwaardige bomen. De milieuraad, die het bestuur adviseert bij haar beleid, gaf ook een positief advies voor deze keuze op het vlak van boombeheer.

Hinder

Inwoners kunnen hun woning nog bereiken, al zal er mogelijk wat hinder zijn door een aantal machines op de weg. De aannemer probeert alle bomen op één dag te rooien, zodat de hinder zoveel mogelijk beperkt blijft.

De paaltjes en betonblokken in de Vlaslaan ter hoogte van de Klaverstraat zullen ook even verdwijnen om het rooien vlot te laten verlopen, maar worden na afloop teruggeplaatst.

Compensatie

De bomen die verdwijnen uit het straatbeeld in de Vlaslaan zijn ondertussen al gecompenseerd. Op het cyclocrossparcours van sportpark De Pluimen plantte het team van Vive le Vélo 200 bomen aan in samenwerking met de stad. Dat past perfect in de ambitie om tegen 2030 zo’n 16.000 bomen extra aan te planten.