Vanaf maandag 23 april voert aannemer Besix werken uit in de Kasteelstraat. De rijweg was daar al jaren in slechte staat. De slechte stukken worden nu hersteld. De Vlaamse Waterweg, eigenaar van de rijweg, heeft hiervoor budgetten vrijgemaakt. De werken gebeuren in drie fases. Het verkeer wordt georganiseerd met verkeerslichten. Er geldt parkeerverbod langs de werkzone gedurende de duur van de werken.

Aan de kaai tegenover ‘De Werkwinkel’ is een zone voorzien om de vuilniszakken te plaatsen. Hier gelden dezelfde regels als anders: plaats je afvalzak ten vroegste de avond voor ophaling buiten.

Om de hinder tot een minimum te beperken werd de initieel voorziene uithardingsperiode van 28 naar 10 dagen teruggeschroefd en zal fase 3 voor fase 2 aangepakt worden.

Aangepaste planning (update 10/05/2019):

Fase 1 (rode zone op tekening):

  • gestart op 23/04 – achteraan kant IJzer tot en met de doorrit appartementen
  • afgewerkt tegen ten laatste 10/05/2019 + uithardingstijd van 10 dagen = berijdbaar vanaf 20/05/2019

Fase 2 (deel oranje + groene zone op tekening):

  • start op 20/05/2019 – kant gebouwen vanaf huisnummer 1 tot aan huisnummer 14
  • afgewerkt tegen ten laatste 29/05/2019  + uithardingstijd van +/- 10 dagen = berijdbaar vanaf 07/06/2019. 

Fase 3 (deel oranje zone op tekening):

  • start op 10/06/2019 – vooraan
  • verkeer zal in 1 richting wisselend door middel van verkeerslichten door kunnen
  • einde voorzien op 14/06/2019  + uithardingstijd van 10 dagen = berijdbaar vanaf 24/06/2019.

Deze planning is onder voorbehoud. Slecht weer en onvoorziene omstandigheden kunnen een de vooropgestelde planning in het gedrang brengen.