Fasen A, B, C, D2 en E van de dorpskernvernieuwing in Keiem zijn zo goed als afgewerkt. De rioleringswerken in D1 zijn volop aan de gang. In de aanvankelijke planning was voorzien dat fase F zou volgen na de rioleringswerken van fase D. Om de toegankelijkheid en bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen besloten we om eerst fase G aan te pakken en fase F pas te starten als D opnieuw toegankelijk is. Bedoeling is om met alle fasen klaar te zijn rond juni 2019. We sommen alle wijzigingen hieronder voor je op.

Overzicht_fasen_Keiem

Fase G vanaf 3 december

Op woensdag 28 november kreeg de Streuvelstraat (fase E) de onderlaag in asfalt. Dit betekent dat fase B van daar uit opnieuw toegankelijk is. Vanaf maandag 3 december start de aannemer met de opbraak van fase G. Het kruispunt met de Ramboutstraat wordt vermoedelijk pas opgebroken na Nieuwjaar. Zo blijft de doorgang naar de Streuvelstraat en richting fase B zo lang als mogelijk vrij. Bij opbraak van het kruispunt zelf zal een grotere omleiding worden voorzien via de Dodepaarden- en de Ramboutstraat. Ook de strooidiensten houden hiermee rekening bij vriesweer.

 

Fase D1

De rioleringswerken in deze fase zijn volop aan de gang. De huisaansluitingen worden eerst aan de pare kant van de weg uitgevoerd, daarna volgt de onpare kant. Zo blijft één kant steeds bereikbaar voor voetgangers. De nutsmaatschappijen voeren gezamenlijk nog extra werken uit. In de week van 3 december kun je hier hinder ondervinden. De aannemers doen er alles aan om steeds één kant van de weg vrij te houden.

 

Afgewerkte fasen – bomen worden geplant

Fasen A, B, C, D2 en E zijn zo goed als klaar. In december worden de plantvakken in fase B aangepakt. Alle plantvakken die een extra parkeerplaats kunnen opleveren worden verkleind tot 2,5 meter. In fase D zullen de plantvakken allemaal 2,5 meter lang zijn. Dit werd aangepast op vraag van veel omwonenden. In diezelfde maand worden ook de bomen geplant.