Op vrijdag 7 december wordt de gigantische torenkraan in de Pluimstraat gedemonteerd. Dit wordt voorzien van 6-17 uur en zal enige verkeershinder met zich meebrengen. Om het verkeer vlot te laten verlopen, nemen we volgende maatregelen:

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd vanaf de rotonde tot aan de kruising met de Ganzenstraat. De Pluimstraat wordt afgesloten vanaf de rotonde tot aan de kruising met de Ganzenstraat. Voor het verkeer uit de Peterseliestraat en de Rijkswachtstraat wordt een omleiding voorzien langs de Woumenweg. Voor het verkeer uit de Ganzenstraat wordt deze voorzien langs de Eikhofstraat.

Plannetje