De administratieve procedure voor archeologie en de bouwvergunning voor de tweede sporthal en het zwembad zijn positief afgerond. Hiermee komt het dossier in een stroomversnelling. Ook het geofysisch en proefsleuvenonderzoek werd voltooid. Dit leverde een flinke portie historische informatie op.

 

Het stadsbestuur ontving woensdag 5 juli de stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van het sportcomplex. De komende 30 dagen kan beroep worden ingediend tegen het dossier. Daarna kan de opdracht worden gegund voor opstart van de werken. Naast de bestaande sporthal op het huidige terrein ‘De Pluimen’ zijn er plannen voor een uitbreiding van het sportcomplex met een tweede sporthal, zwembad en cafetaria, de aanleg van een parking en een sportpark (omgevingsterrein met sportvelden en groenzones).

 

Geofysisch en proefsleuvenonderzoek afgerond

Om meer informatie te krijgen over de eventuele aanwezige archeologische resten werd eerst een geofysisch onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde in april 2017. Tijdens dit onderzoek konden effectief diverse WOI en oudere archeologische structuren worden afgelijnd. Ook zijn er verschillende puntlocaties weergegeven waar zich mogelijk nog onontplofte munitie uit de Eerste Wereldoorlog kan bevinden. Hierna werd in mei 2017 het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Daarbij werden 27 sleuven getrokken verspreid over het terrein. Er werden resten aangesneden uit de prehistorie tot de periode van de Eerste Wereldoorlog.

 

Resultaten archeologisch onderzoek

Voor de periode van de prehistorie gaat het om twee mogelijke grafcirkels, dit zijn grachten die gegraven werden rondom een grafheuvel. Door de eeuwen heen is de grafheuvel verdwenen, maar de gracht kan nu nog worden teruggevonden. Mogelijk kunnen deze cirkels gedateerd worden rond 1500 v.Chr. (midden bronstijd).

Uit de periode van de Eerste Wereldoorlog werden twee loopgraven aangetroffen. Op basis van historische bronnen is geweten dat er zich op het terrein loopgraven bevonden. Eén van de loopgraven komt effectief overeen met een loopgraaf die zichtbaar is op een luchtfoto uit de periode van 1914-1915. Het zou mogelijk gaan om een Duitse loopgraaf die aansluit op een Franse loopgraaf die gebruikt werd in de ‘Slag om Diksmuide’ (oktober-november 1914). Deze loopgraven zijn vaak niet erg lang gebruikt geweest en er is niet veel informatie over bekend. Archeologisch onderzoek is hierbij vaak de belangrijkste bron van informatie. Nog belangrijk op te merken is dat er vorig jaar in de zomer aan de overkant ook loopgraven werden aangetroffen, waarin 3 Belgische soldaten, 1 Franse en 1 Senegalese soldaat waren begraven.

 

Vervolg van het archeologisch onderzoek

Tijdens de komende opgraving zal vanaf 16 augustus een deel van het terrein worden onderzocht. Op basis van de informatie uit de aangelegde proefsleuven, zal er nu op drie verschillende plaatsen een grotere oppervlakte worden opengelegd om zo meer informatie te kunnen krijgen over de eventuele grafcirkels en loopgraven. De opgravingen duren nog een twintigtal werkdagen en kosten in totaal 115.000 euro.