De dorpskernvernieuwing in Keiem is ondertussen over halfweg. We bezorgen je een stand van zaken.   

Overzicht_fasen_Keiem

Fase A

Deze fase is volledig afgewerkt inclusief groenzones. Door de droogte van afgelopen zomer heeft dat laatste een vertraging opgelopen.

 

Fase B

De toplaag wordt samen met de onderlaag van fase C aangebracht. Vermoedelijk gebeurt dit begin oktober. De bomen worden in de loop van oktober geplant en gelijktijdig worden dan de groenzones afgewerkt.

 

Fase C

Alle rioleringswerken werden uitgevoerd. Ook de straatgoten en de boordstenen zijn voorzien. De onderlaag in asfalt wordt begin oktober gegoten, samen met toplaag van fase B. Fase C wordt afgewerkt tot aan huisnummer 118. In afwachting van fase F zal een degelijke aansluiting voorzien worden tussen deze twee fases.

 

Fase D

De zone ter hoogte van de school is volledig afgewerkt en is momenteel aan het uitharden. Dit duurt nog tot begin oktober. Langs deze zone zijn een aantal parkeerplaatsen voorzien voor de bus en als kiss-and-ridezone. Ter hoogte van huisnummers 53F en 47 en aan de pare kant 52 en 54 geldt een parkeerverbod zodat de schoolbus er kan draaien.

 

In het tweede deel van de fase D wordt vanaf half oktober gestart met de rioleringswerken. Deze werken worden uitgevoerd tussen de huidige fase D en huisnummer 96. We houden steeds één kant vrij zodat de schoolgaande jeugd veilig naar school kan. We willen wel vragen niet door de werken te wandelen en voor de fietsers af te stappen en ook op de voorziene strook te wandelen.

 

Fase E

De rioleringswerken werden na het bouwverlof opgestart en zijn volop aan de gang. Ondertussen worden de huisaansluitingen voorzien. Binnen enkele weken kan ook aannemer De Brabandere starten met de bovenbouw.

 

Extra fase Wittepoortstraat

In de Wittepoortstraat heeft Infrax in opdracht van Telenet een extra glasvezel geplaatst. Dit is noodzakelijk om fase F op het nieuwe net te kunnen aansluiten.

 

Fase F

De werken aan de nutsleidingen door Infrax is gestart op maandag 24 september. De Watergroep vervangt er de bestaande leidingen. De rioleringswerken zullen naar alle waarschijnlijkheid niet meer worden aangevat dit jaar.