Nabij de Esenweg komt een kleinhandelszone voor grootschalige kleinhandelszaken en hun bijhorende accommodatie. Daaronder verstaan we handelszaken met een oppervlakte vanaf 700m², welke omwille van hun oppervlakte, activiteit of mobiliteitsgeneratie moeilijk te integreren zijn in het centrum van Diksmuide.

Grond verkocht
De gemeenteraad keurde op 26 maart 2018 de verkoop aan de hoogstbiedende goed. De stad verkoopt 12.388 m² grond aan projectontwikkelaar bvba Ion Holding uit Waregem. Zij nemen ook de last in natura op zich om de verbindingsweg van de Esenweg door te trekken naar de centrumparking station.

Indeling kleinhandelszone
De projectontwikkelaar wil 1 uitbater van een winkelruimte van 2.220 m² en 5 exploitanten van winkels van gaande van 707 tot 1.121 m² aantrekken. De stad blijft eigenaar van een restperceel weiland naast de verkochte percelen en wenst hier eerst de mogelijke bestemmingswijziging af te wachten vooraleer tot verkoop over te gaan. Bij de aanleg van de kleinhandelszone wordt in de gaten gehouden dat hier doorgang kan worden genomen richting Esenweg.

Eenmaal de doorsteekweg gerealiseerd is, wat moet gebeuren in de loop van 2019, rekent het stadsbestuur op de NMBS voor de heraanleg van de centrumparking station.

Indeling kleinhandelszone Esenweg