Een aannemer maakt vanaf 2 november, in opdracht van Fluvius, werk van de verbetering van de nutsleidingen in de Tuinwijk. De werken beginnen vanaf het kruispunt met de Woumenweg en schuiven stelselmatig op tot aan huisnummer 41.

Beurtelings verkeer

Op de plek waar de aannemer aan de slag is, moet het verkeer beurtelings passeren. Om de hinder zo veel als mogelijk te beperken, houdt de aannemer de werkzone zo kort mogelijk.

De werken zijn vergund tot en met 15 november.