Een aannemer is momenteel in opdracht van Aquafin bezig met rioleringswerkzaamheden in de Kaaskerkestraat (gedeelte tussen de ‘Hoge Brug’ en het GO! Atheneum). Het verkeer moet daar over één rijstrook. Om de werken én het verkeer veilig te laten verlopen, is er beslist om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Kaaskerkestraat vanaf de ‘Hoge Brug’ tot aan de rotonde van de industriezone (Steenbakkerijstraat).

De geldende omleiding voor de aanleg van de tweede fase van de zuidwestelijke omleidingsweg in de Kaaskerkestraat blijft gewoon van kracht.

Fietsers
Fietsers kunnen nog steeds in twee richtingen door. Wie richting ‘Hoge Brug’ fietst, moet ter hoogte van de werkzaamheden wel afstappen en met de fiets aan de hand over het voetpad. Wie richting Pervijze fietst, volgt de rijbaan.