De werken aan de Rijkswachtstraat lopen op zijn einde. Vrijdag 6 juli wordt de toplaag gegoten in de hele straat.

Vanaf maandag 9 juli zal de weg opengesteld worden voor alle verkeer. Lokaal kan er nog wat hinder zijn door kleinere werkjes die nog door de aannemer uitgevoerd worden. Alle huisvuilophaling mag gewoon weer aan de deur geplaatst worden.

In de Vlaslaan worden de paaltjes die tijdens de omleidingen weggehaald werden terug geplaatst.