Het verkeer in de IJzerdijk moet tussen 22 oktober en 30 oktober ter hoogte van de spoorwegbrug over een versmalde rijstrook door werkzaamheden aan de brug.

Het verkeer kan maar beurtelings passeren. Voorrangsborden regelen er het verkeer.