Het verkeer moet op vrijdag 23 oktober beurtelings passeren in de Admiraal Ronarchstraat. Een mobiele kraan staat er voor een stuk op de rijweg.

De werkzaamheden beginnen wel pas na het spitsuur (9.00 uur) ’s ochtends om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.