In augustus startte aannemer Lamote met de heraanleg van nutsleidingen in opdracht van Fluvius. Doel van de werken is om het stroomnet te verzwaren. Het gaat om een aanzienlijke afstand. Er moet een kabel gelegd worden die loopt van Beerst tot aan de Diamantstraat op het industrieterrein Heernisse. Het einde van het volledige traject is voorzien tegen eind 2019. De hinder blijft evenwel beperkt aangezien de aannemer stelselmatig opschuift. Bijkomend wordt ook een aftakking voorzien onder de IJzer om indien nodig de bedrijvenzone Kaaskerke van extra stroom te voorzien. Fluvius post bewonersbrieven afhankelijk van welk stuk ze opstarten.

Oostendestraat – verkeershinder vanaf 14 oktober

Vanaf maandag 14 oktober wordt de rijbaan definitief afgewerkt over de hele lengte. Om alles in goede banen te leiden, worden er verkeerslichten geplaatst. Dit duurt enkele dagen. Voorzie dus dat er gedurende enkele dagen wat extra verkeersdrukte tussen Diksmuide en Beerst zal zijn.

IJzerlaan tussen Vaartstraat en Brug – vanaf 16 oktober

De onderboringen onder de IJzerlaan richting Bloemmolenkaai zijn uitgevoerd. De volgende fase is het volledige traject langs de IJzerlaan tussen de Vaartstraat en de brug aan de onpare kant, en de aftakkingen tussen de IJzerlaan 79 en 81 en in de Kasteelstraat.

Hiervoor wordt op woensdag 16 oktober signalisatie geplaatst. Op donderdag 17 oktober starten de werken. Aan de onpare kant komt een sleuf in de parkeerstrook. Het verkeer kan over twee versmalde rijstroken blijven rijden. Fietsers worden omgeleid via Hof Ter Bloemmolens. Voetgangers kunnen verder over het voetpad.

De garages die gelegen zijn tussen de IJzerlaan 79 en 81 zullen gedurende een beperkte periode niet bereikbaar zijn. De aannemer zal de concrete data tijdig ter plekke aankondigen.
Ook de Kasteelstraat zal tijdelijk onderbroken worden. De aannemer probeert deze periode zo kort mogelijk te houden en de toegang te verzekeren door middel van stalen platen.

Je afval mag je wel zoals gewoonlijk buitenzetten op de avond voor de ophaling. De aannemer zorgt ervoor dat ze opgehaald worden.

Kleine en Grote Dijk – uitharding tot half november

Het herstel van de verharding van de rijweg kan starten. Daarna volgt een uithardingsperiode. Samen met de aannemer bekijken we hoe de woningen tijdens deze periode zo veel mogelijk bereikbaar kunnen blijven.