Verkeer dat vanaf maandag 7 december de stationsparking wil verlaten, kan dat niet langer via de uitrit ter hoogte van de overweg. Uitgaand verkeer verloopt vanaf dan via de Spoorwegstraat, die tussen de parking en de nieuwe kleinhandelszone ligt. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog de uitrit aan de overweg gebruiken.

De Spoorwegstraat, die er kwam naar aanleiding van de realisatie van de kleinhandelszone, is doorgetrokken tot aan de NMBS-parking, goed voor zo’n 150 plaatsen. Dat opent mogelijkheden om het verkeer van en naar deze parking eenvoudiger, overzichtelijker en veiliger te laten verlopen. De hele stationsparking wordt vernieuwd als onderdeel van de uitbouw van de stationsbuurt tot mobipunt. Hierin zijn onder meer een fietstunnel onder de sporen, laadpalen voor elektrische fietsen en een uitvalsbasis voor deelfietsen en -auto’s voorzien.

Betere spreiding
Wie op de stationsparking moet zijn, kan vanaf maandag 7 december de Spoorwegstraat zowel als in- en uitrit gebruiken. Het stuk weg naast de spoorovergang is voorlopig enkel nog als inrit bedoeld (zie plan). Dat zorgt voor een betere spreiding en vlotter verkeer.

Extra borden
Een aantal extra borden langs het traject, naast de gebruikelijke verkeersborden, moet de gebruikers van de parking wijzen op de gewijzigde verkeerssituatie.