Door rioleringswerken staan er vanaf maandag 16 oktober tijdelijke verkeerslichten in de Pervijzestraat, ter hoogte van huisnummer 52 . Verkeer moet er dus beurtelings over één rijstrook.

Zonder onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden tegen het einde van de week achter de rug.