Vanaf maandag 25 september staan er tijdelijke verkeerslichten in de Iepersteenweg, ter hoogte van de Zuidbroekstraat.

Beurtelings verkeer

Aannemer Casteleyn nv voert er rioleringswerken uit. Om die veilig te laten verlopen, moet het verkeer er beurtelings over één rijstrook.

Indien de werkzaamheden het toelaten, probeert de aannemer de verkeerslichten buiten de werkuren weg te halen.