De werkzaamheden voor de aanleg van de tweede fase van de zuidwestelijke omleidingsweg in de Kaaskerkestraat gaan op maandag 9 januari opnieuw van start. De aannemer maakt er onder meer werk van de aanleg van een rotonde.

De omleiding, die al gold sinds 17 oktober maar tijdens de kerstvakantie tijdelijk niet meer van kracht was,  gaat dus opnieuw in.