Het Agentschap voor Wegen en Verkeer heeft maandag het dossier voor de omgevingsvergunning van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide ingediend bij de Vlaamse overheid. Nu kan het openbaar onderzoek starten. Zonder bezwaren kunnen de werken starten in de zomer van 2019. De werken zullen drie jaar duren. De zuidwestelijke omleidingsweg moet het doorgaand (vracht)verkeer weren uit het stadscentrum, biedt ook aan fietsers een veilige verbinding richting Ieper/Esen en zal de leefbaarheid in het centrum opwaarderen.

Hoe ziet de omleidingsweg N35f eruit?

Zuidwestelijke omleidingsweg rondpunt

De omleidingsweg heeft twee rijvakken met ernaast een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Het traject start met een rondpunt aan supermarkt Delhaize in de Kaaskerkestraat en heeft verderop een aansluiting op het toekomstig bedrijventerrein IJzer Noord.

Tunnel_spoorweg_Diksmuide

Verder loopt het traject via een tunnel onder de spoorweg waarbij het fietsverkeer via een afzonderlijke fietstunnel zonder toegangshellingen wordt georganiseerd.

Brug_IJzer

Daarna komt er een brug over de IJzer, om vervolgens een aansluiting met verkeerslichten te hebben op industrieterrein Heernisse ter hoogte van de Cardijnlaan.

Aansluiting_Cardijnlaan
Aansluiting_Woumenweg

Het laatste stuk van de omleidingsweg sluit aan op de Woumenweg waar er verkeerslichten komen. Ook op het kruispunt met de Eikhofstraat worden er verkeerslichten geplaatst. Langs beide kanten van de omleidingsweg wordt een gracht voorzien.

Fasering van de werken

De werken worden als twee dossiers opgevat.

Dossier 1

 • Aantakking omleidingsweg op Kaaskerkestraat tot aan tunneltoerit(excl. tunnel).
 • Aantakking omleidingsweg op Cardijnlaan
 • Voorbereidende grond- en wegeniswerken van Kapellestraat tot Cardijnlaan
 • Aanleg van 2 sporenpad rondom Heernisse voor bereikbaarheid achterliggende percelen

Dossier 2

 • Brug over de IJzer (onder voorbehoud – optie opname in dossier 1 wordt bekeken)
 • Aanleg tunneltoeritten, tunnels onder spoorweg + omleidingsweg tot Kapellestraat
 • Zuidkant Heernisse tot aan de Woumenweg
 • Woumenweg

 

Afgeronde procedures

 • 2008: Vastlegging PRUP
 • 2011: Goedkeuring MER – rapport
 • 2012: Goedkeuring projectnota + advies auditor, archeologisch vooronderzoek / Geotechnisch onderzoek/ Landschapsecologische studie
 • 2013: Opmaak onteigeningsplannen
 • 2013 – 2018: voorbereidende terrein- en labo-onderzoeken
 • 2014: studie voorontwerp kunstwerken
 • 2014 – 2017: verwerving gronden
 • 2015: akoestische studie/ aanstelling studiebureau
 • 2016 – 2018: detaillering ontwerp/ opmaak vergunningsdossier
 • 2017: archeologische prospectie(sleuvenonderzoek), afschaffing buurtwegen
 •  Indiening omgevingsvergunning, archeologische opgravingen

 

Geplande vervolgstappen

 • 2018-2019: terrein- en labo-onderzoeken
 • 2018-2019: (voor)ontwerpdossier riolering Woumenweg
 • 2018-2019: aanbesteding dossier 1
 • 2018-2019: voorbereidende werken nutsmaatschappijen
 • 2019: verwerven vergunning (verwacht 1ste kwartaal 2019)
 • 2019: archeologische opgravingen zuidkant Heernisse
 • 2019: detailstudie verkeerslichtenregelingen
 • 2019-2020: aanvang van de werken dossier 1
 • 2019-2020: opmaak aanbestedingsdossier 2
 • 2020: aanbesteding + aanvang van de werken dossier 2

 

Raming kosten project

De werken worden momenteel geschat op 15 miljoen euro, BTW inbegrepen.